รวมพลังความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมพลังความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง อบต.ยายชา และทั้ง 4 บริษัท ร่วมกันปลูกประดับดาวเรือง