โครงการอบรมธรรมะและสมาธิเพื่อการบริหารงานและการดำเนินชีวิต

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

โครงการอบรมธรรมะและสมาธิเพื่อการบริหารงานและการดำเนินชีวิตสำหรับพนักงาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557