SME ปี 5

วันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม CSR โครงการ SME (ปี5) โดยมีการเปิดคอร์สสอนทำขนม “ขนมบัวหิมะ”  ณ สถาบันทำอาหารแม่บ้านคลับ สุขุมวิท 71