SME (ปี4)

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม CSR โครงการ SME (ปี4) โดยมีการเปิดคอร์สสอนทำขนม “เปียกปูนกะทิสด”  ณ สถาบันทำอาหารแม่บ้านคลับ สุขุมวิท 71