กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้ไปร่วมกิจกรรม และ สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561