Rice Flour Pack 1kg

Rice Flour Pack 1kg
Rice Flour Pack 1kg

Rice Flour Pack 1kg

แป้งข้าวเจ้าบรรจุถุง ตราช้างสามเศียร

Category:

แป้งข้าวเจ้าบรรจุถุง ตราช้างสามเศียร

Weight  :     1kg

บรรจุกล่องละ 10 ถุง (10 x 1kg)

Net Weight  :     10kg