Corporate Event

Corporate Social Responsibility

THAIFEX-World of Food ASIA 2019

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ออกบูธแสดงสินค้างาน THAIFEX World of Food ASIA 2019 ณ Impact Exhibition Center Hall 11 ที่ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี...

SME ปี 5

วันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม CSR...

THAIFEX World of Food ASIA 2018

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ออกบูธแสดงสินค้างาน THAIFEX World of Food ASIA 2018 ณ Impact Exhibition Center Hall 7 ที่ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี...

‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’

ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.2561 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้ไปร่วมสาธิตการทำขนมไทยภายในงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ...

SME (ปี4)

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม CSR โครงการ SME (ปี4)...

SME (ปี3)

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม CSR โครงการ SME (ปี3) ...

THAIFEX World of Food ASIA 2017

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ออกบูธแสดงสินค้างาน THAIFEX World of Food ASIA 2017 ณ Impact Exhibition Center Hall 2 ที่ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี...

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนแนวทางนครปฐมจังหวัดสะอาดประชาราษฎร์จงรักภักดีรวมพลังทำความดีลดขยะตามหลัก 3 Rs

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้ร่วมออกบูธสิ่งแวดล้อม โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนแนวทางนครปฐมจังหวัดสะอาดประชาราษฎร์จงรักภักดีรวมพลังทำความดีลดขยะตามหลัก 3 Rs...

THAIFEX-World of Food ASIA 2016

เมื่อวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2559 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้ร่วมงานออกบูธแสดงสินค้า THAIFEX World of Food ASIA 2016 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี...

Thailand Halal Assembly 2015

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“Thailand Halal Assembly 2015” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...