Corporate Activities

กิจกรรมเพื่อสังคม

อบรมภายในบริษัทฯ “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ”

มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ "หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ"...

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้ไปร่วมกิจกรรม และ สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล วิชัยเวชมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561...

รวมพลังความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง อบต.ยายชา และทั้ง 4 บริษัท ร่วมกันปลูกประดับดาวเรือง...

ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ในหลวง ร.9

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมจัดพิธีแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...

Big Cleaning Day

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ทำดี...

โครงการอบรมธรรมะและสมาธิเพื่อการบริหารงานและการดำเนินชีวิต

โครงการอบรมธรรมะและสมาธิเพื่อการบริหารงานและการดำเนินชีวิตสำหรับพนักงาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557...

โครงการวันโรงงานสีเขียว

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงงานได้จัดกิจกรรม Green CSR "วันโรงงานสีเขียว Green Factory Day" ณ บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ให้เพื่อนๆ พนักงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม...

โครงการปลูกป่าชายเลน

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รวมพลัง รักษ์โลก Together… We Save The World” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม...

โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว

โครงการอบรมธรรมะเพื่อการบริหาร การดำเนินชีวิตด้านการงาน สังคม ครอบครัว สำหรับพนักงาน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม...