พันธกิจ

 

ตราช้างสามเศียรผลิตภัณฑ์ข้าวที่คุณมั่นใจ มาตรฐานระดับสากล

 

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เช่นกัน  ก็เพราะข้าวนี้เองบริษัทฯ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น  โดยการนำข้าวมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เช่น เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และอื่นๆ  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะวิจัยถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ที่จะนำวัตถุดิบซึ่งมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศของเรานี้ มาทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากข้าวต่างๆ ที่เพิ่มมูลค่าจากเมล็ดข้าวเจ้า และเมล็ดข้าวเหนียวหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทย  ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน  ผ่านกระบวนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยทุกขั้นตอนในระดับมาตรฐานสากล  ผลิตภัณฑ์ข้าว “ตราช้างสามเศียร” เหมาะสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาหารและขนมนานาชนิด  รวมถึงผู้บริโภคในครัวเรือน  จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย

 

 

นโยบายการจัดการ

 

  • มุ่งมั่นในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบข้าว โดยยึดหลักในการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ  และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในระดับสูง
  • ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
  • ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า
  • ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินกิจการ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ