เป้าหมายของเรา

OUR CORPORATE PHILOSOPHY PLACES THE FIRST PRIORITY ON QUALITY AND SAFETY BEFORE ANYTHING ELSE

รางวัลแห่งความสำเร็จ

 

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ในระดับสูงสุด บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังใส่ใจและส่งเสริมการตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน ตลอดจนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆ มากมาย จึงเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์

 

 

Awards and Achievement

GMP

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

HALAL

FSSC 22000

HAL-Q

IEC 17025

ISO 9001

OHSAS / TIS 1800