top of page

NEWS

S__20807699_0.jpg
S__20807701_0.jpg
S__20807704_0.jpg
S__20807702_0.jpg
S__20807706.jpg

ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด รับมอบโล่รางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” จากคุณณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีคุณบุญจีรา วงศ์สุรไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีด้วย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

bottom of page